Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednání zboží - uzavření kupní smlouvy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi společností BUGA s.r.o., sídlem Horka 142, 538 51 Chrast, IČO: 09374183, DIČ: CZ09374183,  zapsanou v obchodním rejstříku ČR, číslo: C 46185, Česká republika, Krajský soud v Hradci Králové (dále jako „prodávající“) a zákazníkem (dále jako „kupující“) při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího.

1.2  Vyplněním formuláře elektronické objednávky (dále jako „objednávka“) kupujícím prodávajícímu vzniká vyplněným odeslaným formulářem  Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu V objednávce musí být vyplněny tyto údaje:
- identifikační údaje kupujícího (t.j. jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo),
- specifikace objednaného zboží (t.j. číslo a název zboží, velikost, barva a pod.) a jeho množství (t.j. počet objednaných kusů),
- cena a způsob platby za zboží,
- místo dodání zboží.

Objednávka,která nebude obsahovat úplné údaje, potřebné k uzavření kupní smlouvy nebude brán zřetel. Uzavření kupní smlouvy bude kupujícímu potvrzeno zasláním stručné zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávce.

1.3 Odesláním objednávky kupující uzavírá kupní smlouvu na vybrané zboží a vstupuje tím do smluvního vztahu s prodávajícím, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá.


2. Odstoupení kupujícího od smlouvy

 
2.1 Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi (14) pracovních dnů ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího a určeného osobně pro jednoho kupujícího. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán.

2.2 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu. Zboží je potřeba doručit na adresu sídla prodávajícího

BUGA s.r.o., HALA 8, Pardubická 528, Chrudim 537 01. IČO: 09374183, DIČ: CZ09374183. (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

2.3 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od obdržení vráceného zboží prodávajícím, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

2.4 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího a určeného osobně pro jednoho kupujícího.

2.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Balíček se zbožím k vrácení nebo reklamaci posílejte na adresu BUGA s.r.o., HALA 8, Pardubická 528, Chrudim 537 01, Česká Republika.

V záložce "Vrácení zboží/ prosíme o vyplnění protokolu o vrácení/reklamaci zboží. 

 

3. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

3.1 Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýrní společnosti PPL nebo GLS.

3.2 Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující.

Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností PPL je 99 Kč. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností PPL  s osobním odběrem ve zvoleném ParcelShopu je 79 Kč. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností GLS je 89 Kč. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností GLS  s osobním odběrem ve zvoleném ParcelShopu je 69 Kč. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území SR kurýrní společností GLS je 3,99. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 85 v rámci území SR je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území SR kurýrní společností GLS s osobním odběrem ve zvoleném ParcelShopu je 3,79. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 85 v rámci území SR je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území DE kurýrní společností GLS je 7,99 . Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145  v rámci území DE je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území IT kurýrní společností GLS je 7,99 . Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145  v rámci území IT je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území FRA kurýrní společností GLS je 7,99 . Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145  v rámci území FRA je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území AUT kurýrní společností GLS je 7,99 . Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145  v rámci území AUT je zdarma.

Cena balného a dopravy v rámci území ESP kurýrní společností GLS je 7,99 . Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145  v rámci území ESP je zdarma.

 

3.4 Zboží je během přepravy pojištěno pro případ poškození a ztráty, přičemž toto pojištění je zahrnuto v ceně dopravy uvedené v předchozím článku.

3.5 Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším čase, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od připsání sumy na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní platby kupní ceny). Prodávající však nezaručuje žádný termín dodání.

3.6 Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

3.7 Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.

3.8 V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.

3.9 Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu, kterou odevzdá/zašle kupujícímu společně s objednaným zbožím.


4. Platební podmínky


4.1 Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce.


4.2 Kupující je povinen uhradit cenu zboží následujícím způsobem:
- při výběru z naší nabídky posíláme zboží na dobírku (49 Kč, 1,99 €), nebo bezhotovostně, to znamená bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávkovém formuláři. Výrobky jsou od data vytvoření objednávky rezervovány po dobu 3 pracovních dnů. Pokud není objednávka v tomto termínu uhrazena, je následně stornována.

5. Závaznost objednávek

Každá objednávka je závazná pro kupujícího i prodávajícího.

V případě, že si kupující nevyzvedne zásilku zaslanou na dobírku, bude požadována náhrada nákladů na marné odeslání zásilky.
Objednávka je závazná i pro prodávajícího, odstoupit od objednávky nebo její části může v následujících případech: vyprodání zboží (o této skutečnosti je zpravidla kupující informován), předchozí neuhrazené závazky kupujícího (v tomto případě může prodávající od smlouvy odstoupit i bez informování kupujícího).


6. Další smluvní podmínky

6.1 Pokud prodávající nedodrží smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neodkladně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

6.2 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží.

6.3 Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.


7. Zodpovědnost za poškození – reklamace


7.1 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodán nový výrobek.

7.2 Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začína platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

7.3 Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

POSTUP REKLAMACE:
1. Co nejdříve nás informovat e-mailem, nebo telefonicky.
2. Poslat produkt zpět na adresu firmy: BUGA s.r.o., HALA 8, Pardubická 528, Chrudim 537 01. Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.


7.4 Odstranitelné poškození:
7.4.1 Pokud se jedná o poškození, které je možné odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněno. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit.
7.4.2 Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost poškození.
7.4.3 Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit chybnou věc za bezchybnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
7.4.4 Pokud kupující nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí se poškození po opravě nebo kvůli většímu počtu poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, t.j. právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).

7.5 Neodstranitelné poškození:
7.5.1 Pokud jde o poškození, které není možné odstranit a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, kupující má právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).
7.5.2 Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby (t.j. takové, které nebrání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

7.6 Prodávající, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této doby, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jakoby šlo o poškození, které není možné odstranit.

7.7 Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu.

7.8 Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne platit záruční doba znovu od převzetí nové věci.

7.9 Kupující má právo na náhradu potřebných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva za zodpovědnost za poškození. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout poškození; jinak právo zanikne.


8. Osobní údaje

8.1 Pro rychlé a efektivní fungování objednávání a dodávání zboží zpracovává prodávající osobní údaje kupujících, které mu poskytnou v objednávce. Získané osobní údaje prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje ani neposkytuje třetím osobám a chrání je před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

8.2 Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu  souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na opis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů na marketingové účely.

 

9. Dárkové poukazy

9.1. Dárkové poukazy zakoupené přes e-shop nebo kamenný obchod mají platnost 12 měsíců.


10. Závěrečná ustanovení


10.1 Prodávající nezodpovídá za nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.

10.2 Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.

10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v ČESKÉ REPUBLICE.

10.4 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz 

10.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 3.8.2020

Zpět do obchodu